แผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาค่าเปลี่ยนเฉพาะจุดที่เสียหาย คุ้มค่าหรือไม่

ค่าเปลี่ยนแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาคิดคำนวณอย่างไร เมื่อต้องหาผู้รับเหมามาทำการซ่อมแซม

แผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาค่าเปลี่ยนเฉพาะจุดที่เสียหาย

สำหรับผู้ที่มีความสนใจในการติดตั้งแผ่นชิงเกิ้ลรูฟให้กับอาคารหรือบ้านเรือนของตนเอง รวมถึงผู้ที่ทำการติดตั้งแผ่นชิงเกิ้ลรูฟไปแล้ว แต่อาจยังมีข้อสงสัยว่าหากใช้ไประยะหนึ่ง แล้วหลังคาชิงเกิลรูฟที่ติดตั้งเกิดการชำรุดในบางจุด เช่น หลุด หรือมีน้ำรั่วซึม ทำให้ต้องมีการซ่อมแซมหลังคาเฉพาะบางจุด จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาต่อตารางเมตรมากน้อยเพียงใด ทั้งแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาต่อตารางเมตรและค่าซ่อมแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาต่อตารางเมตรจะถูกหรือแพง ลองมาดูคำตอบกัน

การเปลี่ยนแผ่นชิงเกิ้ลรูฟเฉพาะจุด มีค่าซ่อมแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาต่อตารางเมตรถูกหรือแพง คุ้มค่าหรือไม่

แผ่นชิงเกิ้ลรูฟ (Shingle Roof) เป็นวัสดุมุงหลังคาที่สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะจุดอยู่แล้ว ดังนั้นคุณจึงสามารถเปลี่ยนแผ่นชิงเกิ้ลรูฟได้เฉพาะจุดที่ได้รับความเสียหาย โดยไม่ต้องรื้อออกทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนเป็นแผ่นใหม่ และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหลังคาแผ่นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมนานเหมือนหลังคาชนิดอื่น ๆ

แต่การเปลี่ยนแผ่นชิงเกิ้ลรูฟเพียงไม่กี่แผ่น หากเทียบราคาของแผ่นชิงเกิ้ลรูฟต่อตารางเมตรแล้วจะคุ้มค่าสำหรับหรือไม่นั้น มีสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงในการตัดสินใจเปลี่ยนหรือซ่อมแซมแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ดังนี้

 • คำนวณค่าซ่อมแซมให้ดี
  การเปลี่ยนแผ่นชิงเกิ้ลรูฟแค่เฉพาะบางจุดนั้น จะต้องคำนวณค่าซ่อมต่อตารางเมตรเสียก่อน โดยผู้รับเหมาที่ติดตั้งแผ่นชิงเกิ้ลรูฟให้คุณ หรือผู้ให้บริการรับซ่อมแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ จะต้องเข้ามาสำรวจความเสียหายก่อนทำการซ่อมแซม เพื่อดูว่าหลังคามีจุดชำรุดที่ต้องเปลี่ยนกี่จุด และคิดเป็นกี่ตารางเมตร จากนั้นจึงจะสามารถคำนวณค่าเปลี่ยนแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาต่อตารางเมตรออกมาได้

  โดยผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการซ่อมหลังคาแต่ละเจ้าจะมีทั้งค่าสำรวจพื้นที่หลังคาหน้างาน ค่าแรงติดตั้ง, ค่าแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาต่อตารางเมตร และพื้นที่ขั้นต่ำที่ให้บริการแตกต่างกันออกไป บางเจ้าให้บริการขั้นต่ำที่ 100 ตารางเมตร แต่บางเจ้าก็รับติดตั้งแผ่นชิงเกิ้ลรูฟขั้นต่ำตั้งแต่ 20 ตารางเมตรขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งเหมาะมากกับการซ่อมแซมแผ่นชิงเกิ้ลรูฟที่มีจุดเสียหายแค่เล็กน้อย

  ดังนั้นคุณควรประเมินความเสียหายของแผ่นชิงเกิ้ลรูฟคร่าว ๆ ไว้ก่อน เพื่อจะได้สามารถเลือกผู้ให้บริการได้ตรงกับความต้องการใช้งาน

 • ปรึกษาช่างถึงพื้นที่ความเสียหายที่ต้องซ่อมแซม
  โดยทั่วไปพื้นที่ 1 ตารางเมตรจะต้องใช้แผ่นชิงเกิ้ลรูฟ 6-7 แผ่น และส่วนมากแผ่นชิงเกิ้ลรูฟในท้องตลาดจะมีขนาดบรรจุ 16 แผ่นต่อหนึ่งห่อ ดังนั้นหากหลังคาของคุณมีจุดที่ต้องเปลี่ยนหลายจุด เมื่อถัวเฉลี่ยแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาต่อตารางเมตรแล้ว อาจจะถูกและคุ้มค่ากว่าการเปลี่ยนแค่ไม่กี่แผ่น ซึ่งอาจจะทำให้คุณใช้แผ่นชิงเกิ้ลรูฟทั้งห่อไม่หมด

 • ตรวจสอบค่าแรงซ่อมแซมแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ
  อัตราค่าแรงในการซ่อมแซมหลังคาราคาต่อตารางเมตรจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละผู้ให้บริการ อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นชิงเกิ้ลรูฟและประเภทของโครงสร้างหลังคาด้วย ซึ่งค่าแรงซ่อมแซมแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ คำนวณแบบต่อตารางเมตรนั้น มักจะไม่รวมกับค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมโดยแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาค่าซ่อมเริ่มต้นอยู่ที่ 250 – 3,200 บาทต่อตารางเมตร (เป็นเพียงราคาประมาณการ ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละเจ้าอาจคิดราคาต่างไปจากนี้) ดังนั้นหากหลังคาแผ่นชิงเกิ้ลรูฟของคุณมีจุดที่เสียหายไม่มาก ควรให้เลือกช่างที่คิดค่าเปลี่ยนแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาต่อตารางเมตรที่ไม่แพงจนเกินไป
 

อาการชำรุดของแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ มีอะไรบ้าง

โดยปกติแล้วหากเพิ่งติดตั้งหลังคาแผ่นชิงเกิ้ลรูฟได้ไม่นาน หลังคาของคุณจะยังไม่เกิดการชำรุดเสียหาย หากคุณมีการติดตั้งตามขั้นตอนและมีการใช้งานหลังคาอย่างถูกวิธี แต่การชำรุดเสียหายมักจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานแผ่นชิงเกิ้ลรูฟไปนาน ๆ ประมาณ 12 – 17 ปี หรือหลังคาต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงเกินกว่าที่แผ่นชิงเกิ้ลรูฟจะรับไหว รวมถึงมีการติดตั้งแผ่นชิงเกิ้ลรูฟราคาถูกที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งการชำรุดของหลังคาลักษณะนี้มักจะมีอาการดังนี้

 • แผ่นชิงเกิ้ลรูฟที่มีราคาถูกอาจเกิดอาการงอหรือโก่งตัวเมื่อสัมผัสกับความชื้นหรือโดนแดดจัด ๆ เป็นเวลานาน
 • ไม่ว่าคุณจะใช้แผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาถูกหรือแพงก็ตาม แต่หากช่างติดผิดวิธีหรือเจอลมพายุที่รุนแรงเกินกว่าค่าต้านทานลมของแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ก็จะทำให้หลังคาชิงเกิ้ลรูฟหลุดล่อนได้
 • แผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาถูกจนเกินไปและคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เมื่อใช้ไปเพียงไม่นานอาจเกิดรอยแตกร้าวขึ้นได้
 • หากติดแผ่นชิงเกิ้ลรูฟผิดวิธี เช่น ซ้อนแผ่นชิงเกิ้ลรูฟทับกันไม่ถูกต้องตามแบบ ก็จะทำให้มีน้ำรั่วซึม
 • แผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาถูกที่มีการผลิตไม่ได้คุณภาพ อาจเกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำขึ้นบนแผ่นหลังคาได้
 

ดังนั้นหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาแผ่นชิงเกิ้ลรูฟชำรุด ที่ทำให้คุณต้องซ่อมแซมหลังคาก่อนเวลาอันควร ก็ควรเลือกใช้แผ่นชิงเกิ้ลรูฟที่ทำจากวัสดุมีคุณภาพ อย่าเลือกใช้แผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาต่อตารางเมตรที่ถูกจนเกินไป และควรเลือกใช้ยี่ห้อที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้

แม้แผ่นชิงเกิ้ลรูฟ อาจมีราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุหลังคาชนิดอื่น เช่น หลังคากระเบื้อง แต่ก็รับประกันได้ว่า หลังคาแผ่นชิงเกิ้ลรูฟของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานตามอายุขัยของมัน และเพิ่มความโดดเด่นให้กับบ้านหรืออาคารของคุณอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ลักษณะการใช้งานแผ่นชิงเกิ้ลรูฟก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะโดยมากแล้วผู้รับเหมาที่ให้บริการติดตั้งแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ จะมีระยะเวลาประกันคุณภาพงานติดตั้ง ซึ่งมาพร้อมบริการซ่อมแซมหลังการขายฟรี แต่ทั้งนี้การซ่อมแซมหลังคาในระยะประกัน จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานอย่างถูกต้องตามที่ผู้รับเหมากำหนดเท่านั้น

หากคุณใช้บริการติดตั้งแผ่นชิงเกิ้ลรูฟของ WSE Shingle ผู้นำเข้าและจำหน่ายแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ และวัสดุมุงหลังคาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ไม่ว่าจะเป็นหลังคาไม้ซีดาร์ หลังคาหญ้าแฝกเทียม หลังคาจากเทียม เราให้บริการติดตั้งหลังคาประเภทต่าง ๆ รวมถึงแผ่นชิงเกิ้ลรูฟ ราคาต่อตารางเมตรโดยช่างมืออาชีพผู้มีความชำนาญในการติดตั้ง คุณจะมั่นใจได้ในความชำนาญในการติดตั้ง และคุณภาพของหลังคาแผ่นชิงเกิ้ลรูฟของเราที่มีอายุการใช้งานยาวนานสมราคา นอกจากนี้เรายังรับประกันการติดตั้งนาน 5 – 10 ปี และรับประกันคุณภาพกว่า 30 ปี

สนใจติดตั้งหลังคาชิงเกิลรูฟ สอบถามรายละเอียด 
หรือขอรับคำแนะนำเรื่องการมุงหลังคาติดต่อได้ที่
Line ID : 0826926639
Mobile  : 082-6926639
E-Mail  : infowseshingleroof@gmail.com